I SKYRIUS

ĮVADAS

Tarptautinis V. Daunoro vardo vokalinis solistų (bosų) konkursas (toliau – Konkursas) vyksta nuo 2023 m. balandžio 20 d. iki 2023 m. rugpjūčio 26 d. Registracija internetu ir paraiškų teikimas prasideda 2023 balandžio 20 d. ir baigiasi birželio 20 d. Iki 2023 m. liepos 15 d. paskelbiami dalyviai, kurie kviečiami dalyvauti Konkurso pusfinalyje. Konkurso pusfinalis vyks 2023 m. rugpjūčio 24 d. Žagarėje, Joniškio r. Į finalą atrinkti dalyviai varžysis 2023 m. rugpjūčio 26 d. vyksiančiame Konkurso finale Joniškyje.

II SKYRIUS

REGISTRACIJA

Dalyviai: Konkurse kviečiami dalyvauti visų tautybių solistai (bosai).

Amžius: Dainininkai, gimę ne vėliau kaip 2002 m. sausio 1 d.

Konkurso turai: Konkursas padalintas į internetinį atrankos etapą ir du finalinius turus (pusfinalis ir finalas), kurie vyks gyvai.

Registracija: Registracija internetu turi būti užpildyta ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 20 d. Dalyviai į Konkursą be registracijos nepriimami. Registracija adresu: www.daunorascompetition.lt. Registracijos mokestis - 30 Eur, kuris mokamas konkurso internetinėje svetainėje. Paraiškos atmetimo atveju arba jei dalyvis nusprendžia nedalyvauti konkurse, mokestis yra negrąžinamas.

Paraiškos paketas: registruojantis būtina išsiųsti paraiškos paketą adresu daunorascompetition@gmail.com ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 20 d.

Paraiškos paketą sudaro:

●       CV parašytas anglų kalba;

●       Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės ir kt.) kopija;

●       Atrankinio turo vaizdo įrašai „YouTube“ arba „WeTransfer“ nuoroda.

Registracijos patvirtinimas: Registracija baigta tik tada, kai užpildyta registracijos anketa www.daunorascompetition.lt, apmokėtas registracijos mokestis bei išsiųstas paraiškos paketas el. paštu daunorascompetition@gmail.com. Apie registracijos patvirtinimą kandidatas informuojamas el. paštu. Konkurso organizatoriai neprisiima atsakomybės už negautą paraiškos paketą.

Registracijos mokestis: 30 Eur registracijos mokestis turi būti sumokėtas registracijos metu.

Asmens duomenys: Užpildydamas Konkurso registracijos anketą, kandidatas sutinka, kad konkurso organizatoriai naudotų jo asmeninę informaciją Konkurso administravimo tikslais. Registruojantysis sutinka, kad jo Konkursui aktuali asmeninė informacija būtų prieinama Konkurso komisijai.

III SKYRIUS

INTERNETINIS ATRANKOS ETAPAS

Arijos: internetinei atrankai kandidatai paruošia 3 arijas iš operų ar stambios formos kūrinių, pageidautina skirtingų epochų.

SVARBU: vaizdo įrašai turi būti puikios kokybės (mažiausiai 720p) ir garso. Dainininkas vaizdo įraše turi būti matomas visu ūgiu (be stambaus plano). Įrašuose neturi būti jokių redagavimo ar techninių manipuliacijų. Vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas specialiai šiam konkursui.

Internetinės atrankos rezultatai: Dainininkai, atrinkti į Konkurso pusfinalį, apie tai bus informuoti iki 2023 m. liepos 15 d.

Komisijos komentarai nebus teikiami.

Kandidatai nebus vertinami ideologiniu, politiniu, religiniu ar rasiniu pagrindu.

IV SKYRIUS

PUSFINALIS IR FINALAS

Dalyviai: Tik internetinėje atrankoje atrinkti kandidatai turi teisę dalyvauti Konkurso pusfinalyje. Pusfinalio pabaigoje paskelbiami ne daugiau kaip šeši dalyviai, atrinkti dalyvauti Konkurso finale.

Finalo mokestis: Dalyvavimo pusfinalyje mokestis – 120 Eur, studentams – 60 Eur (reikalinga studento pažymėjimo kopija). Dalyvavimas Konkurso finale yra nemokamas. Mokestis už dalyvavimą pusfinalyje turi būti sumokėtas 2023 m. liepos 25 d.

Arijos: Pusfinalyje kiekvienas dainininkas paruošia 3 arijas iš operų originalioje tonacijoje ir originalo kalba. Šiose arijose turi būti:

1.  W. A. Mozarto arija

2.  XIX a. kompozitoriaus arija

3.  Arija pasirinkinai
Finale dainininkai paruošia 2 arijas iš operų (1 arija gali būti kartojama).
Finalinių turų eiliškumas: Pusfinalyje ir finale dalyviai pasirodo abėcėlės tvarka.

Pianistas: Konkurso organizatoriai suteikia koncertmeisterio paslaugas nemokamai, tačiau dalyviai gali atsivežti asmeninį koncertmeisterį savo lėšomis. Pusfinalis vyksta akompanuojant koncertmeisteriams. Finalo metu akompanuoja koncertmeisteris arba orkestras.

Fortepijono redukcija (Klavierauszug): Prašome su savimi atsinešti savo fortepijono redukciją pianistui, nes medžiaga nebus pateikta.

Fortepijono dažinis: Fortepijono dažnis yra 442 Hz.

Aprangos kodas: Finaliniams turams rekomenduojama tradicinė pasirodymo apranga (kostiumas/smokingas/frakas).

Konkurso komisija: Vertinimo komisiją sudaro tarptautiniu mastu pripažinti operos ekspertai: teatro režisieriai, dirigentai, scenos režisieriai, muzikos kritikai ir kiti svarbūs operos industrijos atstovai.

Konkurso komisija pasilieka teisę visiškai neskirti prizo. Komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas.

Komisijos svarstymas yra konfidencialus, o jos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.

Kiekvienas komisijos narys pasirodymus vertina balais nuo 0 iki 10, kur 0 yra žemiausias ir 10 aukščiausias. Kandidatai reitinguojami pagal šių balų vidurkį.

Bet kuris komisijos narys, susijęs su vienu iš kandidatų (giminaitis, mokytojas, agentas, kolega...), privalo susilaikyti nuo balsavimo už šį kandidatą.

Galutinius rezultatus skelbia komisijos pirmininkas. Visi kandidatai koncerto pabaigoje turi dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje.

Finalinių turų tvarkaraštis:

2023 m. rugpjūčio 23 d. Dalyvių atvykimas, registracija, repeticijų grafikų sudarymas ir repeticijos su koncertmeisteriais:

10 – 12 val. – atvykimas ir repeticijų grafiko sudarymas.

13 – 20 val. – dalyvių repeticijos su koncertmeisteriais.

2023 m. rugpjūčio 24 d. Konkurso pusfinalis:

10 – 16 val. – Konkurso dalyvių repeticijos su koncertmeisteriais.

16 – 18 val. – Konkurso dalyvių repeticijos pusfinalio vietoje.

19 val. – Konkurso pusfinalis. Konkurso finalistų paskelbimas.

2023 m. rugpjūčio 25 d. Pasiruošimas finalui:

10 – 15 val. – Konkurso finalininkų repeticijos su koncertmeisteriais.

15 – 18 val. – Konkurso finalininkų repeticijos su koncertmeisteriais vietoje, kur vyks finalas.

10 – 20 val. – meistro klasės pusfinalio dalyviams (ne finalininkams).

2023 m. rugpjūčio 26 d. Konkurso finalas:

10 – 14 val. – Konkurso dalyvių repeticijos su koncertmeisteriais ar orkestru.

16 val. – Konkurso finalas.

19 val. – Konkurso nugalėtojų skelbimas, spaudos konferencijos.

21 val. – finalininkų ir komisijos narių bendra šventinė vakarienė.

2023 m. rugpjūčio 27 d. meistro klasės pamokos finalo dalyviams.

Viešas dalyvavimas: pusfinalio ir finalo turai yra atviri visuomenei.

V SKYRIUS

APDOVANOJIMAI

Pasibaigus Konkurso finaliniam turui, trys finalistai apdovanoti piniginiais prizais tokiomis sumomis:

1 vieta: 10 000 Eur;

2 vieta: 5 000 Eur;

3 vieta: 3 000 Eur.

Piniginiai prizai nurodyti kartu su mokesčiais.

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras išsirenką du solistus iš finalininkų, kurie pakviečiami vaidinti būsimoje operoje.

Pastaba: piniginis prizas sumokamas pasibaigus finalui banko pavedimu. Piniginis prizas yra bruto suma, kuriai taikomi visi priimančiosios šalies administruojami išskaičiuojami mokesčiai.

VI SKYRIUS

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pandeminė situacija: planuojant kelionę į konkurso finalus, būtina atkreipkite dėmesį į teisinius įvažiavimo reglamentus.

VIZA: Būtina atkreipti dėmesį, kad keliaujant į Lietuvą gali būti reikalinga viza.

Kelionė ir apgyvendinimas: Kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas apmoka pats dalyvis. Organizatoriai gali padėti ieškant nakvynės vietos.

Žiniasklaida: konkurso organizatoriai pasilieka teisę leisti radijo ir televizijos stotims įrašyti ir transliuoti dalį arba visus finalinius turus. Tas pats pasakytina apie filmų, garso ir vaizdo (transliacijų) įrašus visose žinomose ir būsimose laikmenose. Dalyviai už tai atlygio negauna.

Liga: Esant negalavimui, kandidatas, negalintis atvykti į repeticiją, turi kuo greičiau apie tai pranešti konkurso organizatoriams.

Pandemija: Esant nenumatytoms aplinkybėms (pandemijai ar kt.), Konkurso organizatoriai visiems dalyviams praneša apie bet kokius Konkurso tvarkaraščio pakeitimus iš anksto.

Atšaukimas: Konkurso organizatoriai pasilieka teisę bet kuriuo metu atšaukti arba atidėti Konkursą dėl bet kokios priežasties, nepriklausančios nuo jų valios, dalyviams nereikalaujant ​​nuostolių ar žalos atlyginimo.

 

TARPTAUTINIO V. DAUNORO VARDO VOKALINIO OPEROS SOLISTŲ BOSŲ KONKURSO
NUOSTATAI